Ești aici
Finanţări 

APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT MĂSURA M5/6A: „Crearea de noi activităţi ne-agricole în teritoriul GAL Danubius Ialomiţa-Brăila”

Sesiunea 2017 – Data lansării apelului de selecție – 25.08.2017; – Măsura lansată prin prezentul apel de selecție este Măsura M5/6A „Crearea de noi activitati ne-agricole in teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila”. Categoriile de beneficiari eligibili: – Persoană fizică autorizată ‐înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările șicompletările ulterioare; – Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare; – Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu…

Distribuie articolul:
Citește tot
Finanţări 

APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT MĂSURA M4/2B: „Agricultura Nouă prin instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL Danubius Ialomiţa-Brăila”

Sesiunea 2017 – Data lansării apelului de selecție – 25.08.2017; – Măsura lansată prin prezentul apel de selecție este Măsura M4/2B „Agricultura Nouă prin instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL Danubius Ialomiţa-Brăila”. Categoriile de beneficiari eligibili: – tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole; – persoană juridică cu mai mulți acționari, unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen…

Distribuie articolul:
Citește tot
Finanţări 

FINANŢĂRI NERAMBURSABILE: GAL DANUBIUS Ialomiţa – Brăila, oportunitate de dezvoltare pentru comunităţi ialomiţene şi brăilene

PARTENERIAT. 29 de comunităţi locale s-au reunit într-un Grup de Acţiune Locală (GAL) pentru a accesa fonduri destinate proiectelor de dezvoltare locală într-o strategie pusă sub responsabilitatea comunităţii umane. Teritoriul Parteneriatului GAL DANUBIUS IALOMIŢA-BRĂILA cuprinde un oraş sub 20.000 de locuitori – Ţăndărei, 19 comune din judeţul Ialomiţa (Bordușani, Bucu, Ciulnița, Cosâmbești, Făcăeni, Gheorghe Lazăr, Giurgeni, Gura Ialomiței, Mărculești, Mihail Kogălniceanu, Movila, Ograda, Platonești, Săveni, Scânteia, Stelnica, Sudiți, Valea Ciorii, Vlădeni) şi 9 comune din judeţul Brăila (Bărăganul, Berteștii de Jos, Frecăței, Gropeni, Mărașu,  Stăncuța, Tichilești, Tufești,  Victoria) care, ţinând…

Distribuie articolul:
Citește tot