Comunicat Consiliul Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în sistem on-line, în data de data de 29.07.2022, ora 11,00, având pe ordinea de zi următoarele: I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 28.06.2022. II. Discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022; proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului…

Read More