Consiliul Judeţean Ialomiţa scoate la licitaţie bunuri aparținând domeniului public al județului

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA, DIRECŢIA ACHIZIŢII ŞI PATRIMONIU ANUNŢ  DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniul public al județului Ialomița 1. Informații generale privind concedentul: Județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail : cji@cicnet.ro 2. Informații generale privind obiectul concesiunii: obiectul concesiunii îl reprezintă încheierea unui contract de concesiune a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița, aflate în intravilanul și  extravilanul comunei Alexeni, pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și funcționalizare…

Read More