Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă în ședință extraordinară

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară, în sistem on-line, în data de 27.02.2024, ora 11,00, având pe ordinea de zi următoarele: I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocată de îndată a Consiliului Județean Ialomița din 07.02.2024; b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 12.02.2024. II. Discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii…

Read More