Favorite Social 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL, titular al proiectului „Construire spălătorie auto”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire spălătorie auto”, propus a fi amplasat în Municipiul Slobozia, Șos. București – Constanța (DN2A), km. 65+509, nr. 34, jud. Ialomița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, localitatea Slobozia, str. Mihai Viteazul, nr. 1, în zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, și pe site-ul APM Ialomița.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.

Related posts