Finanţări 

APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT MĂSURA M5/6A: „Crearea de noi activităţi ne-agricole în teritoriul GAL Danubius Ialomiţa-Brăila”

Sesiunea 2017

– Data lansării apelului de selecție – 25.08.2017;

– Măsura lansată prin prezentul apel de selecție este Măsura M5/6A „Crearea de noi activitati ne-agricole in teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila”.

Categoriile de beneficiari eligibili:

– Persoană fizică autorizată ‐înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările șicompletările ulterioare;

– Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare;

– Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare;

– Societate în nume colectiv – SNC ‐ înfiinţată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cumodificările și completările ulterioare;

– Societate în comandită simplă – SCS ‐ înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificările şi completările ulterioare);

– Societate pe acţiuni – SA ‐ înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificarile şi completările ulterioare;

– Societate în comandită pe acţiuni – SCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– Societate cu răspundere limitată – SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

– Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificările şi completările ulterioare);

– Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura cu modificările şi completările ulterioare;

– Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;

– Cooperativă agricolă de grad 13 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fondul disponibil – alocat în această sesiune este de 320.000 de euro;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 40.000 de euro

– Data limită de depunere a proiectelor – 02.10.2017;

– Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Proiectele vor putea fi depuse la sediul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila situat în Oraş Ţăndărei, Sos. Bucureşti, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et.1, Jud. Ialomiţa, în intervalul orar 14:00 – 20:00 în zilele de Luni şi Miercuri şi între orele 08:00 – 14:00 în zilele de Marţi şi Vineri.

Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii M5/6A sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii M5/6A, disponibil pe site-ul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila www.igal.ro .

Pentru orice alte informații sau pentru obținerea prezentului apel de selecție în forma fizic, ne puteți vizita la sediul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila din Oraşul Ţăndărei, Judeţ Ialomiţa, Şos. Bucureşti, Bl. PP, Sc. C1, Ap.6, Et 1.

Date de contact:

Mail: office@igal.ro sau galdanubius@yahoo.com;

Site: www.igal.ro;

Telefon: 0752.449.463 – Președinte si Reprezentant Legal – Dumitrescu Raluca Giorgiana.

– Pentru obținerea a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate Măsurii M5/6A, ne puteți vizita la sediul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila din Orasul Tandarei, Judeţ Ialomiţa, Şos. Bucuresti, Bl. PP, Sc. C1, Ap.6, Et 1.

 

 

 

 

Related posts