Administrație Anunțuri Favorite Finanţări Viața la țară 

ASOCIAȚIA GAL NAPARIS ANUNȚĂ DESCHIDERE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE ÎN CADRUL SDL A TERITORIULUI – GAL NAPARIS APEL SELECȚIE sM 19.2, MĂSURA M7/6B – INFRASTUCTURĂ ÎN TERITORIUL GAL NAPARIS PENTRU ÎNNOIREA SATULUI

ASOCIAȚIA GAL NAPARIS – COMUNICAT PRESĂ: DESCHIDERE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE ÎN CADRUL SDL A TERITORIULUI – GAL NAPARIS

APEL SELECȚIE sM 19.2, MĂSURA M7/6B – INFRASTUCTURĂ ÎN TERITORIUL GAL NAPARIS PENTRU ÎNNOIREA SATULUI

Asociația GAL NAPARIS anunță reprezentanții UAT-urilor:

Ion Roată, Valea Măcrișului, Gîrbovi, Manasia, Coșereni, Ciocârlia, Armășești, Adâncata, Bărbulești, Moldoveni, Maia, Rădulești, Dridu, Movilița, Axintele, Bărcănești, Borănești, Roșiori, Drăgoești, Sinești, Fierbinți -Tîrg (județul Ialomița) și Grădiștea (județul Ilfov) :

DESCHIDEREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR TIP LEADER
pentru măsura M7/6B – INFRASTUCTURĂ ÎN TERITORIUL GAL NAPARIS PENTRU ÎNNOIREA SATULUI.

Data lansării apelului de selecție: 12 Octombrie 2023

Măsura lansată prin prezentul apel de selectie are numarul de referinta al cererii de proiecte M19.2(M7/6B) – Infrastructura in teritoriul GAL Naparis pentru innoirea satului

Beneficiari eligibili:
– U.A.T-urile si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare;
– Unitati de cult, Organizatii Non-Guvernamentale,etc.;
– Parteneriate intre autoritati publice locale si ONG-uri, parteneriate ale comunelor cu alte entitati relevante pentru teritoriu;
– Autoritati publice si entitati privare care gestioneaza obiective de interes cultural sau care au ca obiect de activitate activitati culturale relevante pentru teritoriu.

Fondurile disponibile alocate acestui apel pe măsura M7/6B: – 416 198,65 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 60 000,00 euro.

Rata maxima a sprijinului public nerambursabil: 100 % din valoarea eligibilă a proiectului

Data limita de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele: biroul GAL NAPARIS, din comuna Cosereni, județul Ialomița, Str.Calea Bucuresti, nr.86, pana la data de 22 Noiembrie 2023, orele 18.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului, disponibil pe www.naparisgal.ro

Atentie! Un beneficiar poate depune o singura cerere de finantare în cadrul măsurii, pentru care sa obtina ajutor nerambursabil.

Proiectele trebuie finalizate pana la data de 31.12.2025, incluzand cele 90 de zile pentru efectuarea platii catre AFIR a ultimii cereri de plata

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Mail: office@naparisgal.ro;
Telefon:0740861323 – Reprezentant Legal –Chiriac Violeta Zina.
Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați varianta detaliată a apelului, disponibil în format electronic sau tipărit, la biroul GAL Naparis situat in Comuna Cosereni, Calea București Nr 86, sau pe site-ul asociației www.naparisgal.ro, secțiunea SESIUNI ACTIVE.

Related posts