Administrație Eveniment Favorite 

Consiliul Județean Ialomița aprobă bugetul pe anul 2024 în ședință ordinară

Consiliul Județean Ialomița, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 12.02.2024, ora 14,00 în Sala de ședințe din noul sediu al Consiliului Județean Ialomița din Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr.21, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 29.01.2024

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2024;
 2. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2024 ;
 3. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2024;
 4. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. URBAN S.A., pe anul 2024;
 5. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L., pe anul 2024;
 6. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2024;
 7. proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2024;
 8. proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomiţa pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2024;
 9. proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor de finanțare depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță, pentru anul 2024/sezonul competițional 2024-2025;
 10. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare revizuit al Centrului de Îngrijire și Asitență (CIA) Slobozia;
 11. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2024;
 12. proiect de hotărâre privind concesionarea unor terenuri în suprafață de 23,9544 ha, terenuri situate pe raza comunei Giurgeni, proprietatea publică a județului Ialomița, pentru construirea de parc/parcuri fotovoltaice;
 13. proiect de hotărâre privind concesionarea, pe loturi, a 570,9938 ha teren cu destinația agricolă – categoria de folosință arabil – aflat în proprietatea privată a județului Ialomița și situat în extravilanul comunei Vlădeni;
 14. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor imobile situate in str. Lacului, nr. 8, municipiul Slobozia, aflate în domeniul public al Județului Ialomița;
 15. proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a Spitalului Județean de Urgență Slobozia în dosarul nr. 940/98/2023;
 16. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 333 din 21.12.2023 privind aprobarea bugetului și a grilei de salarizare pentru proiectul ,,Promovarea sportului de performanță la nivel național” al Asociației Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja pentru sezonul competițional 2023-2024, perioada 01.01.2024 – 30.06.2024.

III. Diverse

Ședința este publică.

Related posts