Administrație Eveniment Favorite 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, şedinţă de îndată cu trei proiecte pe ordinea de zi

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă în ziua de 20.05.2024,  ora 11.00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor:

  1. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic de Execuție, actualizați, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ201: intersecție cu DJ213A (Mărculești) – intersecție cu DJ212; DJ212: intersecție cu DJ201 – intersecție cu DN2A (Țăndărei)”;
  2. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic (PT), actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ213A: Limită județ Călărași – intersecție cu DJ201 (Mărculești), intersecție cu DN2A (Bucu) –Scânteia – intersecție cu DN21, DJ 201: intersecție cu DJ 213A (Mărculești)-intersecție cu DJ212; DJ 212: intersecție cu DJ 201-intersecție cu DN 2A (Țăndărei)”;
  3. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 72/25.04.2024 privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizare DJ 213A:Limită județ Călărași – intersecție cu DJ 201(Mărculești);intersecție cu DN2A(Bucu)-Scânteia-intersecție cu DN21, DJ201: intersecție cu DJ213A (Mărculești) – intersecție cu DJ212; DJ212: intersecție cu DJ201 – intersecție cu DN2A (Țăndărei)”.

Ședința este publică.                              

Related posts