Administrație Favorite 

Consiliul Județean Ialomița, ședință de îndată cu un singur proiect pe ordinea de zi

Consiliul Județean Ialomița se reunește joi, 16 februarie, de la ora 10.00, în ședință on-line, pentru adoptarea unui proiect ce vizează un drum județean.

Consiliul Județean Ialomița se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă, pe data de 16.02.2023, ora 10.00, având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ și a principalilor indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform OUG nr. 64/2022, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău” cod SMIS 120110 .

Ședința este publică.

Related posts