Finanţări 

Două milioane euro pentru două proiecte din Ialomița de modernizare a infrastructurii de irigații

Câte un milion de euro au primit finanțare nerambursabilă OUAI Mărculești și OUAI Gheorghe Lazăr, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Două milioane de euro, fonduri nerambursabile, au fost alocate de AFIR prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Fondurile europene s-au dat în urma raportului de selecție intermediar pentru submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice”, componenta infrastructură de irigații.

95 proiecte de dezvoltare a infrastructurii secundare de irigații depuse online în perioada 1 – 30 iulie 2020 pe site-ul AFIR au primit peste 70 puncte.

Primele 30 proiecte eligibile au fost selectate pentru finanțare iar un alt raport pentru selecția restului de proiecte se află în faza procedurală avansată.

Suma pusă la dispoziție pentru proiectele selectate în această etapă se ridică la 30 milioane euro iar printre beneficiari sunt și două Organizații a Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI) din județul Ialomița.

În total, de la lansarea PNDR 2020, pentru modernizarea și adaptarea infrastructurii de irigații au fost depuse 632 cereri de finanțare conforme prin care s-au solicitat peste 624 milioane euro.

În urma evaluării și selecției cererilor de finanțare depuse la AFIR, au fost încheiate 462 de contracte în valoare de 398,6 milioane de euro, iar AFIR a plătit deja beneficiarilor proiectelor de reabilitare a sistemului de irigații peste 222 de milioane de euro.

Fondurile europene acordate prin submăsura 4.3 – irigații sunt 100% nerambursabile, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1 milion de euro.

Prin proiect, beneficiarul poate realiza cheltuieli eligibile și poate achiziționa echipamente de irigat (în limita a maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului, din care s-a scăzut valoarea aferentă respectivelor echipamente de irigat).

Sprijin financiar nerambursabil de un milion euro pentru OUAI Mărculești

Proiectul depus de OUAI Mărculești este unul dinte cele selectate pentru finanțare nerambursabilă în valoare de 1 milion euro pentru reabilitarea infrastructurii de irigații.

Suprafața propusă pentru irigare prin proiect este de 2.908 hectare. Din valoarea totală a proiectului de 1,42 milioane de euro, valoarea eligibilă și finanțată reprezintă 1 milion de euro.

Conform Cererii de finanțare depuse la AFIR, beneficiarul finanțării PNDR va reabilita stația de punere sub presiune (SPPA) din punct de vedere arhitectural și structural – tencuieli, tâmplărie, acoperiș etc., va înlocui trei pompe (din șapte existente), va reface instalațiile hidromecanice, va înlocui echipamentele electrice și de automatizare și va monta un debitmetru.

De asemenea, beneficiarul va reabilita căminul de vane din zona stației de punere sub presiune și din zona lizierei (capace acces, vane), va reface capacele de acces în căminul de ramificație, va monta hidranți.

Tot prin proiect, beneficiarul a propus achiziționarea unui pivot remorcabil (echipament pentru irigat) cu lungimea de 400 m.

Un milion de euro pentru OUAI Gheorghe Lazăr

Modernizarea de către OUAI Gheorghe Lazăr a unor Stații de Pompare de Punere sub Presiune (SPP) a fost selectată pentru o finanțare nerambursabilă de 1 milion euro.

Conform documentației, procesul este structurat pe patru componente: echipamente și instalații hidromecanice, echipamente si instalații electrice și automatizări, construcții și conducte.

Reducerile procentuale de consum de apă în urma implementării proiectului în anul 1 vor fi de 22,66%. Suprafața netă deservită de proiect este de 2.054 hectare iar valoarea totală a proiectului este de 1,18 milioane euro.

Related posts