Favorite Social Viața la țară 

DSVSA avertizează: Este interzisă comercializarea porcilor crescuți în gospodăriile individuale!

DSVSA Ialomița anunță proprietarii de porcine că trebuie să respecte strict condițiile de biosecuritate din interiorul gospodăriilor.

DSVSA Ialomița avertizează crescătorii de porci că nu au voie să comercializeze animalele ori carnea provenită de la animalele ce sunt crescute în exploatațiile non-comerciale.

Mesajul vine în contextul apropierii Sărbătorilor de Iarnă, perioadă în care, tradțional, animale vii ori sacrificate ce provin din gospodăriile individuale se vând celor care vor să aibă carne de porc la masa de Crăciun.

Purceii din gospodăriile individuale trebuie înregistrați în registrul agricol de la Primărie

DSVSA (Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor) Ialomița informează proprietarii / deținătorii de porcine că regulile privind creșterea animalelor în gospodării au fost actualizate și sunt în vigoare de la finalul lunii octombrie.

Printre sistemele de creștere a suinelor în România, cu respectarea unor norme de biosecuritate, cel mai important pentru crescătorii, persoane fizice, este cel reprezentat de exploatația non-comercială.

Acesta este definită ca exploatația non-profesională de subzistență, înregistrată în SNIIA, deținută de persoane fizice, în care porcii sunt crescuți pentru îngrășare și sacrificare (nu reproducție) pentru consum familial.

Pentru a practica acest tip de creștere, DSVSA precizează că proprietarii exploatațiilor trebuie să respecte condițiile: porcinele trebuie identificare individual și înregistrate în Baza Națională de Date, exploatația trebuie să fie supusă controlului sanitar-veterinar iar porcinele trebuie să fie înregistrate în registrul agricol deținut de Primăria localității în care se află exploatația.

Comercializarea porcinelor și a produselor provenite din acestea în cazul animalelor crescute în exploatații non-comerciale este interzisă. (ANSVSA Ialomița)

Ce condiții de bisecuritate trebuie respectate în exploatațiile non-comerciale de suine

 • porcinele trebuie să fie cazate în adăposturi împrejmuite, astfel încât să se evite orice contact al porcinelor deținute cu alte porcine din alte exploatații sau cu animale sălbatice;
 • adăposturile de porcine trebuie să fie construite astfel încât să se poată efectua ușor curățenia și dezinfecția;
 • trebuie să asigure condiții pentru spălarea și dezinfectarea mâinilor și a încălțămintei la intrarea și la ieșirea din spațiile în care sunt ținute porcinele;
 • trebuie schimbată încălțămintea la intrarea și la ieșirea din spațiile în care sunt ținute porcinele;
 • trebuie folosită o tăviță cu dezinfectant pentru dezinfecția încălțămintei la intrarea în adăpostul de porcine;
 • trebuie limitat accesul vizitatorilor în spațiile în care sunt ținute porcinele;
 • trebuie interzis accesul în spațiile cu porcine pentru minimum 48 de ore al persoanelor care au avut contact cu mediul silvatic;
 • trebuie să se asigure împrejmuirea și protecția spațiilor în care sunt ținute furajele și așternutul acestora;
 • porcinele trebuie să fie hrănite cu nutrețurile vegetale numai după trecerea unei perioade de cel puțin 30 de zile de la recoltare;
 • paiele pentru așternut trebuie să fie utilizate numai după trecerea unei perioade de cel puțin 90 de zile de la recoltare;
 • resturile menajere ce conțin urme de carne / produse din carne de porc / porc mistreț și, în special, apa rezultată de la spălarea cărnii de porc nu trebuie administrate în hrana porcilor.

Related posts