Administrație Favorite 

Fetești: 23 proiecte de hotărâre în dezbatarea consilierilor municipali în ședința ordinară din august

În temeiul art.133 alin.(1), art. 134 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, în data de 30.08.2023, ora 16:30 sunteţi invitat(ă) la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Feteşti, ce va avea loc la Galeriile de Artă LUMINA, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1.Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Fetești din data de 01.08.2023.

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, a bugetului activităților autofinanțate și
modificarea Listei de investiții anexă la bugetul local pe anul 2023 -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru faza ”Proiect Tehnic” la
proiectul ”Renovare energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bloc nr.7 din Municipiul Fetești, str.Călărași”, derulat în cadrul PNRR – Componenta C5- Valul Renovării -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru faza ”Proiect Tehnic” la
proiectul ”Renovare energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bloc nr.8 din Municipiul Fetești, str.Călărași” derulat în cadrul PNRR – Componenta C5- Valul Renovării -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru faza ”Proiect Tehnic” la
proiectul ”Renovare energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bloc nr.9 din Municipiul Fetești, str.Călărași” derulat în cadrul PNRR – Componenta C5- Valul Renovării -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru faza ”Proiect Tehnic” la
proiectul ”Renovare energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bloc nr.10 din Municipiul Fetești, str.Călărași” derulat în cadrul PNRR – Componenta C5- Valul Renovării -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru faza ”Proiect Tehnic” la
proiectul ”Renovare energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bloc nr.12PP din Municipiul Fetești, str.Ardealului” derulat în cadrul PNRR – Componenta C5- Valul Renovării -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru faza ”Proiect Tehnic” la
proiectul ”Renovare energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bloc nr.16PP din Municipiul Fetești, str.Ardealului” derulat în cadrul PNRR – Componenta C5- Valul Renovării
-inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru faza ”Proiect Tehnic” la
proiectul ”Renovare energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bloc Ansamblul 56 din Municipiul Fetești, str.Ardealului” derulat în cadrul PNRR – Componenta C5- Valul Renovării
-inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru faza ”Proiect Tehnic” la
proiectul ”Renovare energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bloc Tronson A1/A2/A3 din Municipiul Fetești, str.Siretului” derulat în cadrul PNRR – Componenta C5- Valul Renovării -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru faza ”Proiect Tehnic” la
proiectul ”Renovare energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bloc nr.U1 din Municipiul Fetești, str.Călărași” derulat în cadrul PNRR – Componenta C5- Valul Renovării -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru faza ”Proiect Tehnic” la
proiectul ”Renovare energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bloc nr.U3 din Municipiul Fetești, str.Călărași” derulat în cadrul PNRR – Componenta C5- Valul Renovării -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru faza ”Proiect Tehnic” la
proiectul ”Renovare energetică a clădirii publice din județul Ialomița, Municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 229 – Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” – corp B” derulat în cadrul PNRR – Componenta C5- Valul Renovării -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru faza ”Proiect Tehnic” la
proiectul ”Renovare energetică a clădirii publice din județul Ialomița, Municipiul Fetești, strada Călărași, nr. 549” derulat în cadrul PNRR – Componenta C5- Valul Renovării -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

15.Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al
municipiului Feteşti, aprobat prin H.C.L.nr.150/26.11.2015 -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale pentru alipirea terenurilor situate în municipiul Fetești, strada Promenadei, nr. 81, NC 33122, în suprafață de 345 mp și NC 34014, în suprafață de 137 mp, proprietate privată a Municipiului Fetești, într-un singur imobil cu suprafața de 483 mp -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi de trecere cu titlu gratuit asupra
terenului situat în municipiul Feteşti, strada Berzei și strada Mesteacănului, nr. 2-8, C2, pe o suprafaţă de 150,00 mp, teren aparţinând domeniului public al municipiului Feteşti, către SC POWER GAZ INTERNATIONAL SRL și de aprobare a modelului contractului-cadru de constituire a dreptului de uz şi de trecere cu titlu gratuit, în vederea extinderii rețelei de alimentare cu gaze naturale și branșament -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

18.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal „Anghel Saligny”
Feteşti -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 31,00 mp., aferent construcției situată în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată către SC AGROCHIM SRL Slobozia -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 59,00 mp., aferent construcției situată în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată către SC TERMOCAS ALEX SRL -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 34,00 mp., NC 166 aferent construcției situată în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Băjenaru Ionel -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 34,00 mp., NC 2146 aferent construcției situată în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Băjenaru Ionel -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 52,00 mp., NC 34020 aferent construcției situată în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Băjenaru Ionel -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 34,00 mp., NC 538 aferent construcției situată în Piața Agroalimentară Fetești Gară, Aleea Betonată, către domnul Băjenaru Ionel -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche

25.Diverse

Related posts