Administrație Eveniment Favorite 

Fetești: 4 proiecte de hotărâre sunt pe ordinea de zi a primei ședințe ordinare din 2024 a Consiliul Local al Municipiului

Fetești: Consilierii municipali sunt convocați în ultima zi a lunii ianuarie pentru a dezbate și aproba primele proiecte din 2024.

Prima sedință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fetești din anul 2024 va avea loc la Galeriile de Artă în data de 31.01.2024, de la ora 16.30.

ORDINE DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FETEȘTI

  1. Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Fetești din data de 09.01.2024.
  2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale şi a chiriilor, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal, pentru anul 2024 -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
  3. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Feteşti, aprobat prin H.C.L.nr.150/26.11.2015 -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului lucrărilor şi acţiunilor de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 196/2016, pentru anul 2024 -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv al ADI ECOO 2009 SRL și participarea Municipiului Fetești la majorarea capitalului social -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
  6. Diverse

Related posts