Administrație Favorite 

Fetești: Execuția bugetară a anului trecut va fi prezentată consilierilor municipali

Consiliul Local Fetești se reunește în ședință ordinară miercuri, 27 martie, de la ora 16.30, la Galeriile de Artă LUMINA. Pe ordinea de zi sunt 12 proiecte de hotărâre inițiate de primarul Laurențiu Șonchereche ce vor fi dezbătute și aprobate de consilieri.

ORDINE DE ZI

1.Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Fetești din data de 28.02.2024.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2023.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Fetești pe anul 2024, a bugetului Spitalului Municipal ”Anghel Saligny” Fetești și modificarea Listelor de investiții anexe la bugetul local pe anul 2024.
4.Proiect de hotărâre privind vânzarea unei locuințe de tip ANL situată în municipiul Feteşti, str.Grâușor, nr. 23, bl.U8, parter, ap.4, doamnei Sin Georgiana-Vali.
5.Proiect de hotărâre privind vânzarea unei locuințe de tip ANL situată în municipiul Feteşti, str.Grâușor, nr. 17, bl.U5, parter, ap.3, doamnei Moise Florența-Oana.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea apartamentului situat în Fetești, strada Căminului, nr.4, bl.F31, sc.D, et.3, ap. 75, către actualul chiriaș, doamna Feraru Aneta.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Evaluare şi vânzarea locuinței C1 situată în
municipiul Fetești, strada Elena Doamna, nr.6, lot 1, către actualul chiriaș, doamna Covaci Andreea-Gabia și concesionarea terenului în suprafață de 216 mp aferent locuinței.
8.Proiect de hotărâre privind modificarea statelor de funcții ale Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Feteşti.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.TRANSBUS S.A.Feteşti pe anul 2024.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății DRUMURI MUNICIPALE S.R.L. Feteşti pe anul 2024.
11.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Fetești nr.20/28.02.2024 privind acordarea unor stimulente financiare lunare pe anul 2024 medicilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Spitalului
Municipal ”Anghel Saligny” Feteşti.
12.Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L.Fetești nr.28/28.02.2024 privind aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Fetești, conform Legii nr. 350/2005, pentru activităţile nonprofit de interes general aferent anului 2024.
13.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă pentru perioada aprilie-iunie 2024.
14.Diverse.

Related posts