Favorite Finanţări 

FINANŢĂRI EUROPENE: Cursuri de formare profesională pentru manageri şi antreprenori din Regiunea Sud-Muntenia

PROIECT. 510 angajaţi şi antreprenori din minim 50 de întreprinderi din Regiunea Sud-Muntenia vor parcurge etape de formare profesională în ambiţiosul proiect „Resurse umane competitive în Regiunea Sud-Muntenia”.

Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv este obiectivul general al proiectului „Resurse umane competitive în Regiunea Sud-Muntenia” derulat în cadrul Strategiei Naţionale pentru Competitivitate 2014 – 2020.

Afaceri din patru domenii de activitate

Sunt vizaţi cel puţin 510 angajaţi şi antreprenori din minim 50 de întreprinderi din Regiune. Principalele subcategorii de grup ţintă pentru care vor fi furnizate servicii de sprijin în cadrul proiectului sunt: 200 sunt angajaţi cu contract individual de muncă ce asigură managementul strategic al întreprinderilor şi care ocupă poziţii de management în cadrul firmelor (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de produs, manager de linie, etc.); 40 angajaţi cu contract individual de muncă din departamentele de resurse umane; 270 antreprenori care-şi gestionează propriile afaceri.

Persoanele selectate în grupul ţintă trebuie să aibă reşedinţa sau domiciliul în mediul rural sau urban din Regiunea Sud-Muntenia (judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman). La momentul intrării în grupul ţintă al proiectului fiecare persoană care are calitatea de angajat va prezenta o adeverinţă din care să rezulte că este încadrată cu contract individual de muncă, document în care se va preciza postul ocupat.

Pentru persoanele cu statut de antreprenori vor fi furnizate documente doveditoare ce atestă faptul că aceştia gestionează propriile afaceri. Pot paricipa la proiect cei care-şi desfăşoară activitatea în turism şi ecoturism, industrii creative, industria auto şi componente, procesarea alimentelor şi băuturilor, afaceri cu sediu sau punct de lucru în Regiunea Sud-Muntenia. Nu vor fi acceptate persoanele participante la alte programe similare, cu acelaşi tip de finanţare.

Cursuri intensive pentru manageri şi antreprenori

Proiectul „Resurse umane competitive în Regiunea Sud-Muntenia” va avea următoarele activităţi: management de proiect şi activităţi suport pentru managementul de proiect; organizarea şi derularea de campanii de conştientizare a angajatorilor (va fi organizată o campanie de conştientizare pentru 300 reprezentanţi ai întreprinderilor din Regiunea Sud-Muntenia şi 7 mese rotunde cu un număr de aproximativ 140 participanţi); vor fi identificaţi, recrutaţi şi consiliaţi cei din grupul ţintă în vederea stabilirii parcursului profesional prin organizarea a 14 caravane de selecţie cu un grup ţintă de aproximativ 490 participanţi.

Se vor organiza şi derula programe de formare profesională pentru manageri şi antreprenori (8 cursuri de specilizare competenţe antreprenoriale, cu durată de maxim 10 zile pentru un număr de 160 persoane, 7 cursuri de specializare manager de proiect, cu durata de maxim 10 zile pentru un număr de 140 persoane, 7 cursuri de planificare strategică cu o durată de maxim 5 zile pentru un număr de 70 persoane, 4 cursuri de Consumer Care, cu o durată de maxim 5 zile pentru 40 persoane, 4 cursuri de finanţarea întreprinderii şi a planului de afaceri, cu o durată de maxim 5 zile pentru 40 persoane, 2 cursuri de PMP şi CAPM, cu o durată de maxim 5 zile, pentru un număr de 20 persoane. Vor fi organizate şi 23 de seminarii şi workshop-uri pentru managerii şi antreprenorii din Regiunea Sud-Muntenia, cu un număr de 460 participanţi.

Pe lista activităţilor sunt organizarea şi derularea de programe de formare profesională pentru angajaţii din departamentele de resurse umane: 2 cursuri de specializare manager resurse umane, cu durata de maxim 10 zile pentru un număr de 20 persoane şi 2 cursuri Gestiunea integrată a resurselor urmane şi E-recruitment cu o durată de maxim 5 zile, pentru un număr de 20 persoane. În plus, se va asigura sprijin pentru întreprinderi în vederea elaborării unei planificări strategice pe termen lung (50 întreprinderi sprijinite în vederea elaborării unei planificări strategice pe termen lung şi implementarea de noi instrumente, metode sau practici în cadrul întreprinderii şi 50 de sesiuni individuale de mentorat şi coaching cu reprezentanţii întreprinderilor selectate).

Proiectul „Resurse umane competitive în Regiunea Sud-Muntenia se derulează de către Sindicatul Ţăranilor şi Proprietarilor Români iar detalii privind condiţiile de participare şi lista completă a codurilor CAEN afenere direcţiilor de politică industrială meţionate în Strategie Naţională pentru Competitivitate 2014 – 2020 pot fi obţinute de la Isabela Lăcătuş, manager de proiect, e-mail: sindicatbragadiru@yahoo.com, isabela.lacatus87@gmail.com, telefon: 0766.320.172.(FOTO: www.pexels.com)

 

Related posts