Favorite Finanţări 

GAL NAPARIS, soluție de dezvoltare în zona de vest a județului Ialomița

GAL NAPARIS și-a propus să răspundă nevoilor locale într-o manieră integrată și inovativă, cu finanțări adecvate problematicii locale.

GAL NAPARIS, un parteneriat ce se întinde pe teritoriul a peste 20 de comunități din județele Ialomița și Ilfov, vrea să aducă finanțările nerambursabile cât mai aproape de nevoile oamenilor.

Având în componență orașul Fierbinți-Târg și comunele Sinești, Dridu, Adâncata, Maia, Rădulești, Moldoveni, Coșereni, Movilița, Roșiori, Drăgoești, Borănești, Bărcănești, Axintele, Gârbovi, Valea Măcrișului, Ion Roată, Ciocârlia, Armășești, Bărbulești, toate din județul Ialomița, și comuna Grădiștea, județul Ilfov, parteneriatul GAL NAPARIS acoperă un teritoriu cu o populație de aproape 65.000 locuitori, o suprafață de 1037,63 kmp, respectiv o densitate a populației de peste 62 locuitori la fiecare kilometru pătrat.

Sunt comunități locale ale căror evoluții demografice, sociale și economice aduc în prim plan probleme la care Strategia de Devoltare Locală trebuie să aibă soluțiile potrivite.

Indicele dezvoltării umane este scăzut în majoritatea localităților

Din nefericire, indicele dezvoltării umane locale în 20 dintre unități administrativ teritoriale este sub nivelul de 55%. Excepție fac doar localițățile Fierbinți Târg și Manasia. Oarecum normal având în vedere că prima este oraș iar cea de-a doua este o comună practic lipită de municipiul Urziceni.

Populația în scădere a teritoriului, adâncirea decalajului între mediul rural și urban, migrația forței de muncă în alte zone mai dezvoltate economic din România și, mai ales, în țări din Uniunea Europeană, accesul deficitar la educație, sănătate și cultură, au condus atât la scăderea atractivității economice și sociale a teritoriului cât și la diminuarea șanselor de redresare economică și socială a acestuia.”, se arată într-un document publicat pe site-ul GAL NAPARIS.

Această realitate deloc plăcută implică acțiuni rapide și consistente pentru a răspunde nevoii de dezvoltare într-o manieră intergrată și inovativă a problematicilor de importanță locală și de dezvoltare echilibrată a comunităților locale.

GAL NAPARIS a identificat la nivel local mai multe domenii de acțiune: diversificarea activităților economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători; crearea, îmbunătățirea și diversificarea facilităților de dezvoltare economică, infrastructură locală la scară mică și a serviciilor de bază; creșterea atractivității zonelor LEADER și diminuarea migrației populației, în special a tinerilor; îmbunătățirea incluziunii sociale, inclusiv a grupurilor minoritare/etnice, protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural.

Inovarea este unul dintre elementele ce vor fi încurajate în programele de dezvoltare locală, finanțări prin care se urmăresc și promovarea incluziunii sociale precum și combatarea sărăciei și discriminării, obiective strategice la nivelul Uniunii Europene.

Related posts