Administrație 

ŞMECHERIE ADMINISTRATIVĂ? Consiliul Local Urziceni, pus să valideze retroactiv documentaţia asfaltărilor

REFUZ. Consilierii locali PSD – ALDE nu au fost de acord cu actualizarea valorilor devizului general al lucrărilor de asfaltare derulate în ultimii ani printr-un program guvernamental, motivând că demersul este inutil de vreme ce lucrarea s-a terminat şi executantul a fost plătit.

Investiţia multi-anuală „Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în municipiul Urziceni, judeţul Ialomiţa”, a fost una dintre cele mai mari finanţate prin PNDL (Programul Naţional de Dezvoltare Locală) la nivel de judeţ. Aprobată pentru suma de 10,99 milioane lei, modernizarea a 40 de străzi din municipiu, pe o lungime totală de circa 12,464 km şi suprafaţă de 57.144 mp s-a executat pe plan local până la sfârşitul anului trecut, atunci când o comisie numită de Executivul local a încheiat procesul verbal de recepţie la finalul lucrărilor.

Cum să duci la îndeplinire ceva îndeplinit deja?

Când s-a tras linie şi s-a adunat, constructorul a primit pentru lucrare o sumă mai mică decât cea prinsă în devizul estimativ întocmit pentru Primăria Urziceni înainte de demararea investiţiei, semn că s-a lucrat cum se lucrează de obicei la noi, cu valori umflate din condei. Cum totul s-a derulat cu bani de la Ministerul Dezvoltării, pentru a se închide „ţintarul” financiar este nevoie de o actualizare a valorii finale iar diferenţa dintre suma alocată la început şi cea cheltuită în realitate restituită la bugetul de stat. În cifre, s-au plătit 9,031 milioane lei, din care bani primiţi de comunitatea locală 8,799 milioane lei şi 232.040,19 lei contribuţie de la bugetul local.

Valori ce au fost trecute într-un proiect de hotărâre şi pentru care primarul Constantin Sava solicită Consiliului Local Urziceni o aprobare retroactivă. Lucru neacceptat de aleşii PSD – ALDE, majoritari ce au invalidat proiectul de hotărâre, spre supărarea evidentă a primarului Sava. „Este a doua oară când punem acest proiect, îl mai punem sau nu îl mai punem? Deci nu este oportun, nu? Aşa cum am votat investiţia, am votat o sumă, 11 milioane dacă îmi aduc aminte şi am încheiat investiţia cu două milioane mai puţin, adică nouă milioane şi… Mie mi se pare normal, am mai întrebat şi noi pe unde am întrebat ca această investiţie care a fost mai mică cu două milioane Consiliul Local să şi-o însuşească, să ştie de ea…”, a încercat primarul Constantin Sava (foto) să-i determine pe consilierii locali să revină asupra votului negativ.

„Nu există o normă legală care să solicite Consiliului Local să aprobe valorile finale ale unei investiţii, acesta aprobă studiul de fezabilitate, devizul estimativ şi proiectul tehnic. Aparatul primarului este cel ce duce la îndeplinire hotărârile noastre, Consiliul Local nu validează munca aparatului primarului. Articolul 2 al proiectului de hotărâre stipulează că prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de compartimentele de specialitate ale Primăriei Municipiului Urziceni. Lucrarea este realizată şi plătită, ce mai poate fi dus la îndeplinire?”, a întrebat viceprimarul Liviu Cazan, în numele consilierilor PSD – ALDE, dar nu a primit vreun răspuns. La fel cum fără ecou a rămas şi intervenţia consilierului Ion Dumitrescu care a spus că motivul real este asumarea de către consilierii municipali a procesului verbal încheiat la recepţia lucrărilor, document ataşat la proiectul de hotărâre.

Nereguli descoperite de Curtea de Conturi

Într-adevăr, un vot favorabil dat hotărârii în forma gândită de primarul Constantin Sava i-ar aduce acestuia liniştea cu privire la eventualele probleme legate de calitatea lucrării ori a cantităţilor reale folosite la punerea în operă a investiţiei. Conform concluziilor Curţii de Conturi pe baza verificărilor efectuate cu privire la lucrări similare derulare pe străzi în anul 2016, Primăria lui Sava se face vinovată de, cităm: „Efectuarea de plăţi nelegale la cheltuieli cu bunuri şi servicii realizate din decontarea unor situaţii de lucrări în care la articolul deviz montare borduri mari noi au fost incluse cantităţi mai mari decât cele executate, ceea ce a condus la producerea de prejudicii în bugetul entităţii auditate.”

Pornind de la cele constatate, instituţia de control a solicitat municipalităţii să verifice realitatea lucrărilor executate în cadrul obiectivului „Lucrări de reparaţii şi întreţinere sistem rutier pe raza municipiului Urziceni”, celebrul contract multi-anual prin care bugetul local a plătit 25 milioane lei, cu 10 milioane lei mai mult decât suma calculată iniţial şi promisă constructorului Delta ACM 93 Bucureşti, şi să identifice situaţiile de lucrări decontate în care au fost incluse articole de deviz neexecutate ori executate în cantităţi mai mici decât cele solicitate. Şi mai important, Curtea de Conturi a pus în vedere primarului că în toate cazurile în care s-a plătit în plus sumele trebuie recuperate de la cei vinovaţi. Ori, asumarea de către Consiliul Local Urziceni a procesului verbal de recepţie la finalizarea investiţiei ar acoperi orice responsabilitate a angajaţilor din comisie!

 

Related posts