Administrație Eveniment Favorite 

Consiliul Județean Ialomița aprobă bugetul pe anul 2024 în ședință ordinară

Consiliul Județean Ialomița, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 12.02.2024, ora 14,00 în Sala de ședințe din noul sediu al Consiliului Județean Ialomița din Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr.21, având pe ordinea de zi: I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 29.01.2024 II. Discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2024; proiect de hotărâre…

Read More
Administrație Agricultură 

Consiliul Județean Ialomița a stabilit prețul mediul al produselor agricole pe anul 2024

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA: H O T Ă R Â R E   privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2024 Consiliul Judeţean Ialomiţa, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 30489/2023 – H din 22.11.2023 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, Examinând: – Adresa nr. 9581 din 21.11.2023 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa; –  Raportul de specialitate  nr. 30512/2023 – B din 22.11.2023 al Direcției Investiției și Servicii Publice; – Avizul nr. 33461/2023 – B…

Read More
Favorite Politică 

PSD are doi candidați pentru funcția de primar la Slobozia. Unul e bun la notoritate, altul la intenția de vot

PSD trebuie să aleagă între doi candidați pentru desemnarea celui care se va lupta pentru a-i lua locul primarului Dragoș Soare. PSD Ialomița a finalizat un amplu sondaj de opinie cu privire la intenția de vot a alegătorilor din județ la alegerile locale programate în septembrie 2024. În ceea ce privește intenția de vot pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Ialomița Marian Pavel, președintele PSD Ialomița, rămâne în continuare preferatul cetățenilor cu drept de vot. Social-democrații sunt primii atunci când vine vorba de listele pentru consilierii județeni, urmați de…

Read More