ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA

Consiliul Județean Ialomița se reunește on-line în prima zi a lunii februarie pentru a aproba două proiecte de hotărâre. Consiliul Județean Ialomița se convoacă de îndată, on-line, în ședință în ziua de 01.02.2022, ora 13,30, având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.101 din 28.05.2021 privind asocierea Județului Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale din județ în vederea participării în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy;…

Read More