Administrație Anunțuri Favorite 

Consiliul Județean Ialomița vrea să concesioneze teren în zona Vlădeni

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA: ANUNŢ  DE LICITAȚIE privind concesionarea pe loturi, prin licitație a unor bunuri aparținând domeniul privat al județului Ialomița. 1. Informații generale privind concedentul : Județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr. 21, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail: cji@cicnet.ro 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunurilor ce urmează a fi concesionate: 3. Lotul A. teren în suprafață de 727 mp, înscris în CF nr. 27481 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/nr. topografic 27481 situat în extravilanul…

Read More
Administrație Anunțuri Favorite 

Consiliul Județean Ialomița scoate la licitație teren în zona Giurgeni

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA: ANUNŢ  DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniul public al județului Ialomița. 1.Informații generale privind concedentul: Județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr. 21, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail : cji@cicnet.ro 2.Informații generale privind obiectul concesiunii , în special descrierea și identificarea bunurilor ce urmează a fi concesionate: teren în suprafață de 268 mp, înscris în CF nr. 21316 Giurgeni, județul Ialomița, cadastral/ nr. topografic 21316, situat în intravilanul comunei Giurgeni, Tarla 899/4, nr. FN, categoria…

Read More
Administrație Anunțuri Favorite 

Consiliul Judeţean Ialomiţa scoate la licitaţie bunuri aparținând domeniului public al județului

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA, DIRECŢIA ACHIZIŢII ŞI PATRIMONIU ANUNŢ  DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniul public al județului Ialomița 1. Informații generale privind concedentul: Județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail : cji@cicnet.ro 2. Informații generale privind obiectul concesiunii: obiectul concesiunii îl reprezintă încheierea unui contract de concesiune a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița, aflate în intravilanul și  extravilanul comunei Alexeni, pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și funcționalizare…

Read More
Administrație Favorite 

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA CAUTĂ SEDIU PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

Consiliul Județean Ialomița caută să închirieze sediu pe perioada în care actualul sediu va fi reabilitat energetic. ANUNŢ   PUBLICITAR privind închirierea unui imobil cu destinația „Sediu administrativ al Consiliului Județean Ialomița” și a terenului aferent acestuia În calitatea sa de autoritate contractantă, CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA,  doreşte să închirieze un imobil cu destinatia „SEDIUL ADMINISTRATIV CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA, cu următoarele caracteristici: Imobilul să fie situat în intravilanul municipiului Slobozia; Imobilul să fie amplasat în raza a 2 km în jurul centrului civic al Municipiului Slobozia; Să aiba acces facil, auto (spațiile…

Read More
Administrație Favorite 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIȚA: ANUNȚ DE LICITAȚIE PRIN CONCESIUNE BUNURI

Consiliul Județean Ialomița scoate la licitație prin concesiune bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița. ANUNŢ  DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniul public al județului Ialomița Informații generale privind concedentul:Unitatea Administrativ Teritorială județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail: cji@cicnet.ro Informații generale privind obiectul concesiunii: obiectul concesiunii îl reprezintă încheierea unui contract  de concesiune a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și…

Read More
Administrație Agricultură Favorite 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIȚA: ANUNȚ DE LICITAȚIE CONCESIUNE TEREN

Consiliul Județean Ialomița scoate la licitație concesiune teren agricol situat în extravilanul comunei Giurgeni. ANUNȚ DE LICITAȚIE Informații generale privind concedentul: Unitatea Administrativ Teritorială județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail: cji@cicnet.ro Informații generale privind obiectul concesiunii: obiectul concesiunii îl reprezintă încheierea unui contract de concesiune a unui bun aparținând domeniului privat al județului Ialomița în suprafață de 78,4071 ha, teren cu destinație agricolă – categoria de folosință arabil, situat în extravilanul comunei Giurgeni, identificat în  carte…

Read More
Administrație Eveniment Favorite 

Consiliul Județean Ialomița scoate la licitație mai multe bunuri

Consiliul Județean Ialomița: Anunț de licitație privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița. 1. Informații generale privind concedentul: Consiliul Județean Ialomița, cod fiscal 4231776, situat în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail: cji@cicnet.ro 2. Informații generale privind obiectul concesiunii: obiectul concesiunii îl reprezintă încheierea unui contract de concesiune a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și funcționalizare a aeroportului Alexeni, județul Ialomița” bunurile constând din teren arabil și…

Read More