Administrație Agricultură 

Consiliul Județean Ialomița a stabilit prețul mediul al produselor agricole pe anul 2024

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA: H O T Ă R Â R E   privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2024 Consiliul Judeţean Ialomiţa, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 30489/2023 – H din 22.11.2023 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, Examinând: – Adresa nr. 9581 din 21.11.2023 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa; –  Raportul de specialitate  nr. 30512/2023 – B din 22.11.2023 al Direcției Investiției și Servicii Publice; – Avizul nr. 33461/2023 – B…

Read More
Administrație Agricultură Favorite 

Consiliul Județean Ialomița a actualizat prețurile medii ale produselor agricole pentru calculul veniturilor din arendă

Consiliul Județean Ialomița, hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2023 Consiliul Judeţean Ialomiţa, Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 16357/2023 – F din 21.06.2023 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, Examinând: – Adresa nr. 3363 din 09.06.2023 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa; – Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 249 din 15.12.2022 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe…

Read More
Agricultură Favorite Viața la țară 

Consiliul Județean Ialomița, decizie importantă ce-i vizează pe cei care au terenuri agricole date în arendă

Consiliul Județean Ialomița a aprobat prețurile medii ale produselor agricole pentru determinarea venitului brut obținut din arendă. Consiliul Județean Ialomița a adoptat marți o hotărâre de stabilire a prețurilor medii ale produselor agricole ce vor sta la baza calculării venitului brut obținut din arendă. În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite de Consiliul Județean ca urmare a propunerilor Direcției pentru Agricultură Județeană. Floarea-soarelui are prețul cel mai mare Consilierii județeni au aprobat în unanimitate…

Read More