Sănătate 

INFORMAȚII PENTRU CEI ASIGURAȚI ÎN SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Ialomița oferă ultimele informații despre serviciile oferite românilor asigurați în sistemul de sănătate. Începând cu data de 1 decembrie 2020, asigurații pot beneficia de analize de laborator și investigații medicale paraclinice pe întreg teritoriul României, fără a mai condiționa acordarea acestor servicii doar de către furnizorii de servicii medicale paraclinice care se află în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se află în contract și medicul care a emis biletul de trimitere. Astfel, în baza unui bilet de trimitere…

Read More
Favorite Sănătate 

INFORMAȚII IMPORTANTE: Vezi ce servicii medicale sunt suportate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Ialomița trece în revistă serviciile medicale de care beneficiază asigurații în sistemul de asigurări sociale. Asigurații în sistemul de asigurări sociale beneficiază de următoarele servicii medicale suportate din FNUASS (Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate): – Servicii medicale profilactice, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor, al depistării precoce a bolii şi al păstrării sănătăţii; – Servicii medicale curative precum: serviciile medicale de urgenţă altele decât cele finanţate direct de Ministerul Sănătăţii; serviciile medicale acordate persoanei bolnave până la diagnosticarea afecţiunii: anamneză, examen clinic, examene…

Read More