CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIȚA: ANUNȚ DE LICITAȚIE PRIN CONCESIUNE BUNURI

Consiliul Județean Ialomița scoate la licitație prin concesiune bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița. ANUNŢ  DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniul public al județului Ialomița Informații generale privind concedentul:Unitatea Administrativ Teritorială județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail: cji@cicnet.ro Informații generale privind obiectul concesiunii: obiectul concesiunii îl reprezintă încheierea unui contract  de concesiune a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și…

Read More