CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIȚA: ANUNȚ DE LICITAȚIE CONCESIUNE TEREN

Consiliul Județean Ialomița scoate la licitație concesiune teren agricol situat în extravilanul comunei Giurgeni. ANUNȚ DE LICITAȚIE Informații generale privind concedentul: Unitatea Administrativ Teritorială județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail: cji@cicnet.ro Informații generale privind obiectul concesiunii: obiectul concesiunii îl reprezintă încheierea unui contract de concesiune a unui bun aparținând domeniului privat al județului Ialomița în suprafață de 78,4071 ha, teren cu destinație agricolă – categoria de folosință arabil, situat în extravilanul comunei Giurgeni, identificat în  carte…

Read More