Administrație Anunțuri Favorite 

Consiliul Județean Ialomița: Anunț licitație concesionare teren Vlădeni

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA: ANUNŢ  DE LICITAȚIE privind concesionarea pe loturi,  prin licitație a unor bunuri aparținând domeniului privat al județului Ialomița. Informații generale privind concedentul: Județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr. 21, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail : cji@cicnet.ro Informații generale privind obiectul concesiunii , în special descrierea și identificarea bunurilor ce urmează a fi concesionate: Lotul 1. teren în suprafață de 185.133 mp, înscris în CF nr. 26757 Vlădeni, județul Ialomița, nr. cadastral/nr. topografic 26757 situat în extravilanul comunei Vlădeni, sat…

Read More
Administrație Anunțuri Favorite 

Consiliul Județean Ialomița: Anunț de licitație concesiune teren Giurgeni

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA: ANUNŢ  DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniul public al județului Ialomița. Informații generale privind concedentul: Județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, bulevardul Chimiei, nr. 21, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail: cji@cicnet.ro Informații generale privind obiectul concesiunii , în special descrierea și identificarea bunurilor ce urmează a fi concesionate: teren în suprafață de 268 mp, înscris în CF nr. 21316 Giurgeni, județul Ialomița, nr. cadastral/ nr. topografic 21316, situat în intravilanul comunei Giurgeni, sat Giurgeni, Tarla 899/4, nr.…

Read More
Administrație Eveniment Favorite 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, şedinţă de îndată în sistem on-line

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă în ziua de 04.04.2024, ora 12.00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților…

Read More
Administrație Eveniment Favorite 

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă în şedinţă ordinară. Ce vor dezbate şi adopta consilierii judeţeni?

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 28.03.2024, ora 14,00 în Sala de ședințe din noul sediu al Consiliului Județean Ialomița din Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr.21, având pe ordinea de zi: I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 18.03.2024 II. Discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,…

Read More
Eveniment Favorite Social 

URBAN Slobozia, acțiune de îmbunătățire a calității aerului la stația de epurare

URBAN Slobozia a plantat peste 100 de puieți la stația de epurare a Municipiului Slobozia, o primă acțiune de împădurire. Operatorul de apă și apă uzată URBAN Slobozia a demarat o amplă campanie de împădurire în incinta stației de epurare din zona de est a municipiului reședință de județ, numită simbolic EPURAREA VERDE. Peste o sută de puieți dar și câțiva arbori mai mari au fost plantați de o echipă de cercetași, copii și adolescenți cu vârsta între 6 și 16 ani. Ei au fost ajutați de salariați ai societății…

Read More
Administrație Eveniment Favorite Finanţări 

Ialomița va avea primul aeroport privat din România

Ialomița intră pe lista județelor ce au pe raza lor un aeroport destinat atât pasagerilor cât și mărfurilor. Județul Ialomița va avea primul aeroport privat din România pe locația fostului aeroport de la Alexeni, lângă municipiul Urziceni. Investitorul privat ce a concesionat terenul și bunurile puse la dispoziție de Consiliul Județean Ialomița pentru o redevență anuală de 1,99 milioane lei promite că investiția va fi gata în maxim 10 ani. În acest interval la Alexeni trebuie să fie edificat un terminal de pasageri de 30.000 mp, capabil să gestioneze un…

Read More
Eveniment Favorite Finanţări Viața la țară 

Stelnica: Punctul de acostare de pe Brațul Borcea, poartă de intrare turistică în Ialomița

Stelnica: Construcția plutitoare de oțel va avea scop comercial și va permite navelor să acosteze în localitatea situată în estul județului. Montarea pontonului turistic de la Stelnica a depășit cu bine toate problemele ivite în timpul construirii, transportului și ancorării în punctul de acostare amenajat de Primărie din fonduri proprii și cu sprijinul financiar al Consilului Județean Ialomița. Investiția face parte din proiectul ambițios de dezvoltare turistică a județului Ialomița și va genera o mai mare atractivitate pentru deținătorii de ambarcațiuni ușoare ce-l pot folosi pentru plimbări pe Dunăre. Debarcaderul…

Read More
Administrație Eveniment Favorite Finanţări 

Consiliul Județean Ialomița: ședință extraordinară cu listă scurtă de proiecte

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară, în sistem on-line, în data de 18.03.2024, ora 10,00, având pe ordinea de zi următoarele: I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 27.02.2024. II. Discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2024; proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unui bun mobil…

Read More
Administrație Social 

Fetești: Program de încheiere a contractelor de salubritate

Fetești: Până la sfârșitul lunii martie reprezentanții ADI ECOO 2009 sunt disponibili în mai multe locații din municipiu. Considerată de o importanță deosebită pentru asigurarea unei colectări adecvate a deșeurilor menajere și generarea unui mediu curat și sănătos în Fetești, acțiunea de încheiere a contractelor individuale vine mai aproape de locuitori. Reprezentanții firmei de salubritate SC ADI ECOO 2009 SRL, la care Consiliul Județean Ialomița este acționar majoritar, vor fi disponibili în diverse locații din municipiul din estul județului Ialomița pentru a asista persoanele fizice dar și pe reprezentanții firmelor…

Read More