Consiliul Local al Municipiului Fetești se reunește în ședință ordinară

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Fetești va avea loc în ultima zi a lunii august la Galeriile de artă LUMINA și are pe ordinea de zi 12 proiecte de hotărâre. În temeiul art.133 alin.(1), art. 134 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în data de 31.08.2022, ora 16:30 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Feteşti, ce va avea loc la Galeriile de Artă LUMINA, cu următoarea ORDINE DE ZI: 1.Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Fetești…

Read More