Consiliul Județean Ialomița se reunește în ședință ordinară

18 proiecte de ordinea de zi vor fi dezbătute în ședința ordinară din august a Consiliului Județean Ialomița. CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 30.08.2021, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi: I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 15.07.2021 II. Discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean…

Read More