Consiliul Județean Ialomița a actualizat prețurile medii ale produselor agricole

Consiliul Județean Ialomița a adoptat o hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru calcularea veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2022. Consiliul Judeţean Ialomiţa, Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 23615/2022 – U din 09.09.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, Examinând: – Adresa nr. 7328 din 07.09.2022 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa; – Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 166 din 30.08.2022 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin…

Read More