Administrație Agricultură Favorite 

Consiliul Județean Ialomița a actualizat prețurile medii ale produselor agricole

Consiliul Județean Ialomița a adoptat o hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru calcularea veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2022. Consiliul Judeţean Ialomiţa, Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 23615/2022 – U din 09.09.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, Examinând: – Adresa nr. 7328 din 07.09.2022 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa; – Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 166 din 30.08.2022 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin…

Read More
Agricultură Favorite Viața la țară 

Consiliul Județean Ialomița, decizie importantă ce-i vizează pe cei care au terenuri agricole date în arendă

Consiliul Județean Ialomița a aprobat prețurile medii ale produselor agricole pentru determinarea venitului brut obținut din arendă. Consiliul Județean Ialomița a adoptat marți o hotărâre de stabilire a prețurilor medii ale produselor agricole ce vor sta la baza calculării venitului brut obținut din arendă. În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite de Consiliul Județean ca urmare a propunerilor Direcției pentru Agricultură Județeană. Floarea-soarelui are prețul cel mai mare Consilierii județeni au aprobat în unanimitate…

Read More