Administrație Anunțuri Favorite 

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă în ședință extraordinară

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară, în sistem on-line, în data de 27.02.2024, ora 11,00, având pe ordinea de zi următoarele: I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocată de îndată a Consiliului Județean Ialomița din 07.02.2024; b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 12.02.2024. II. Discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii…

Read More
Administrație Eveniment Favorite 

Consiliul Județean Ialomița se convoacă în ședință ordinară cu 16 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 30.08.2022, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi: Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 07.07.2022 – Discutarea și adoptarea următoarelor: 1. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Modenizare DJ201: intersecție cu DJ213A (Mărculești) – intersecție cu DJ212; DJ212: intersecție cu DJ201 – intersecție cu DN2A (Țăndărei)”;…

Read More
Administrație Favorite 

COMUNICAT CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

Consiliul Județean Ialomița se convoacă de îndată, on-line, în ședință în ziua de 12.01.2022, ora 14.00. Ședința de îndată a Consiliului Județean Ialomița are pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Consiliului Județean Ialomița și a instituțiilor subordonate prin implementarea măsurilor integrate de prevenire a corupției” în vederea obținerii finanțării prevăzute de Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect; proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul…

Read More
Administrație Favorite 

CONSILIUL LOCAL SLOBOZIA: Un proiect ce vizează firma omului primarului Adrian Mocioniu nu a intrat pe ordinea de zi

Consiliul Local Slobozia se reunește astăzi în prima ședință a anului. Pe ordinea de zi nu a intrat un proiect de reziliere a contractului de concesiune a firmei lui Radu Paros, consilierul personal al primarului municipiului. Consiliul Local Slobozia nu reușește să identifice soluțiile potrivite pentru extinderea cimitirului din municipiu, devenit neîncăpător. În ciuda tentativelor de a găsi teren potrivit pentru mărirea capacității cimitirului interesele personale ale proprietarilor ori ale celor din Primăria Slobozia au blocat orice inițiativă. Propunere de consilier: „Să scoatem acele coșmelii din cimitir și să facem…

Read More