Administrație Favorite 

Consiliul Județean Ialomița se convoacă în ședință de îndată

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă în ziua de 12.04.2023, ora 09,30 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: 1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023; 2. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 105 din 11.06.2021 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în vederea participării la patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat…

Read More
Administrație Favorite 

Consiliul Județean Ialomița, ședință ordinară maraton la finalul lunii martie

Consiliul Județean Ialomița se reunește miercuri, 29 martie, într-o ședință ordinară cu 31 de proiecte de hotărâre pe ordinea de zi. CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 29.03.2023, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi: I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 28.02.2023; b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocate de îndată a…

Read More