Administrație Eveniment Favorite 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, şedinţă de îndată cu trei proiecte pe ordinea de zi

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă în ziua de 20.05.2024,  ora 11.00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic de Execuție, actualizați, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ201: intersecție cu DJ213A (Mărculești) – intersecție cu DJ212; DJ212: intersecție cu DJ201 – intersecție cu DN2A (Țăndărei)”; proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic (PT), actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare…

Read More
Administrație Eveniment Favorite 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, şedinţă de îndată în sistem on-line

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă în ziua de 04.04.2024, ora 12.00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților…

Read More
Administrație Favorite 

Consiliul Județean Ialomița aprobă de urgență proiecte tehnice pentru trei investiții

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă în ziua de 07.02.2024,  ora 15,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: 1. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați, faza proiect tehnic (PT), pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212”; 2. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați, faza proiect tehnic (PT), pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ…

Read More
Administrație Favorite 

Consiliul Județean Ialomița se convoacă în ședință ordinară de îndată

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă în ziua de 15.12.2023, ora 09,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 2 din 10.01.2023 privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026, cu modificările și completările ulterioare; proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean nr. 411…

Read More
Administrație Favorite 

Consiliul Județean Ialomița se reunește în ședință de îndată, desfășurată on-line

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă în ziua de 11.08.2023, ora 11,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind asocierea UAT Județul Ialomița cu Spitalul Județean de Urgență Slobozia în vederea realizării proiectului: „Digitalizarea activității Spitalului Județean de Urgență Slobozia” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență; proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 25 din 31.01.2023 privind aprobarea priorității I a Județului Ialomița în cadrul listei de proiecte privind infrastructura rutieră județeană…

Read More
Administrație Eveniment Favorite 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, şedinţă de îndată cu rectificarea bugetului judeţean

Consiliul Judeţean Ialomiţa se reuneşte în şedinţă de îndată, on-line, joi, 8 iunie, de la ora 11.00, pentru dezbaterea și aprobarea a șase proiecte de hotărâre. Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă în ziua de 08.06.2023, ora 11,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind aprobarea realizării de către Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Ialomița a proiectului „Microbuze electrice pentru elevi – Județul Ialomița”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență; proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării…

Read More
Administrație Eveniment Favorite 

Consiliul Județean Ialomița se convoacă în ședință de îndată

Consiliul Județean Ialomița se reunește on-line într-o ședință de îndată ce are trei proiecte de hotărâre pe ordinea de zi. Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă în ziua de 21.04.2023, ora 09,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: 1. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării de către Unitatea administrativ teritorială Județul Ialomița a proiectului de interes județean „Transformarea bibliotecilor din județul Ialomița în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență; 2. proiect de…

Read More
Administrație Favorite 

Consiliul Județean Ialomița se convoacă în ședință de îndată

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă în ziua de 12.04.2023, ora 09,30 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: 1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023; 2. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 105 din 11.06.2021 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în vederea participării la patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat…

Read More
Administrație Eveniment Favorite 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, convocat în şedinţă de îndată

Consiliul Judeţean Ialomiţa va dezbate şi aproba cinci proiecte de hotărâre într-o ședință de îndată ce va avea loc on-line. Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă în ziua de 15.03.2023,  ora 13,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind aprobarea realizării de către Unitatea administrativ – teritorială Județul Ialomița a Proiectului ” Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;…

Read More
Administrație Favorite 

Consiliul Județean Ialomița, ședință de îndată cu un singur proiect pe ordinea de zi

Consiliul Județean Ialomița se reunește joi, 16 februarie, de la ora 10.00, în ședință on-line, pentru adoptarea unui proiect ce vizează un drum județean. Consiliul Județean Ialomița se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă, pe data de 16.02.2023, ora 10.00, având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ și a principalilor indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform OUG nr. 64/2022, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu…

Read More