Administrație Eveniment Favorite 

Consiliul Județean Ialomița se reunește în ședință on-line

Consiliul Județean Ialomița dezbate vineri, în ședință de îndată, de la ora 11.00, în sistem on-line, cinci proiecte de hotărâre. Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă în ziua de 03.02.2023, ora 11,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: 1. proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 266 din 28.12.2022 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009 în vederea realizării în comun a proiectului ”Extindere colectare separată a…

Read More
Administrație Favorite 

Consiliul Județean Ialomița, ședință de îndată susținută on-line

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă în ziua de 28.12.2022, ora 11,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean nr.538 din 21.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița si aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița pe anul 2022; proiect de hotărâre privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea continuității serviciului public județean de transport persoane, prin curse regulate în județul Ialomița; proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Unității Administrativ Teritoriale Județul…

Read More
Administrație Favorite 

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă în şedinţă de îndată

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, on-line, în şedinţă în ziua de 07.10.2022,  ora 11,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici faza Proiect Tehnic, pentru proiectul  „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului- Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”, Cod SMIS: 140216; proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 120/07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)” și a cheltuielilor…

Read More
Administrație 

ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA

Consiliul Județean Ialomița se reunește on-line în prima zi a lunii februarie pentru a aproba două proiecte de hotărâre. Consiliul Județean Ialomița se convoacă de îndată, on-line, în ședință în ziua de 01.02.2022, ora 13,30, având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.101 din 28.05.2021 privind asocierea Județului Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale din județ în vederea participării în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy;…

Read More
Administrație Favorite 

Consiliul Județean Ialomița se convoacă din nou în ședință de îndată

Consiliul Județean Ialomița se reunește luni, 17 ianuarie 2022, în a doua ședință de îndată din această lună. Ședința va fi on-line. Consiliul Județean Ialomița se convoacă de îndată, on-line, în ședință în ziua de 17.01.2022, ora 10,00. Pe ordinea de zi se află discutarea și adoptarea proiectului de hotărâre privind asocierea Județului Ialomița, prin Consiliul Județean Ialomița, cu Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila și cu Județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, în vederea constituirii “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de…

Read More
Administrație Favorite 

COMUNICAT CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

Consiliul Județean Ialomița se convoacă de îndată, on-line, în ședință în ziua de 12.01.2022, ora 14.00. Ședința de îndată a Consiliului Județean Ialomița are pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Consiliului Județean Ialomița și a instituțiilor subordonate prin implementarea măsurilor integrate de prevenire a corupției” în vederea obținerii finanțării prevăzute de Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect; proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul…

Read More
Administrație Favorite 

COMUNICAT CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

Consiliul Județean Ialomița se reunește on-line pentru a dezbate și aproba cinci proiecte de hotărâre. Consiliul Județean Ialomița se convoacă de îndată, on-line, în ședință în ziua de 28.12.2021, ora 14,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: 1. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 223 din 25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Ialomița; 2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul…

Read More
Administrație 

Consilierii județeni, chemați într-o ședință de îndată

Consilierii județeni sunt convocați vineri, 1 octombrie într-o ședință de îndată a Consiliului Județean Ialomița pentru aprobarea unor proiecte de hotărâre ce nu suportă amânare. Consilierii județeni sunt chemați într-o ședință de îndată de Marian Pavel, președintele Consiliului Județean Ialomița. Consiliul Județean Ialomița se convoacă de îndată în ședință în ziua de 01.10.2021, ora 12,00, în sala EUROPA având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: 1. proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, a devizelor pe două sectoare și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări cu aplicarea…

Read More