Consiliul Județean Ialomița: ședință extraordinară cu listă scurtă de proiecte

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară, în sistem on-line, în data de 18.03.2024, ora 10,00, având pe ordinea de zi următoarele: I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 27.02.2024. II. Discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2024; proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unui bun mobil…

Read More