Eveniment Favorite 

URBAN RECUNOAŞTE: În Slobozia s-a livrat consumatorilor şi apă nepotabilă!

REALITATE. De mai bine de doi ani Primăria Slobozia şi URBAN SA sunt încremenite în discuţii pe tema montării unor noi filtre cu cărbune activ menite a potabiliza apa nepotabilă extrasă din puţurile forate de Gabi Ionaşcu.

În momentul în care actualul senator Gabi Ionaşcu poza electoral ca primar cu paharul de apă scoasă din primul puţ forat în frontul de captare subterană şi ne îndemna să bem pe răspunderea sa penală o apă de izvor, apa era departe de a fi potabilă. Imediat după forarea celor 20 de puţuri buletinele de analiză arătau, negru pe alb, că doar unul singur aducea la suprafaţă apă ce se încadra în normele de sănătate publică! Situaţia nu numai că nu s-a îmbunătăţit, dar ea este şi mai proastă în anul 2017, în sensul că acum nici măcar acesta nu mai furnizează apă potabilă iar depăşirile la parametri ca amoniu ori fier sunt la fel de mari! Depăşiri ce fac ca în anumite momente actuala staţie de tratare unde se colectează apa de la sursa subterană să nu reuşească să potabilizeze apa înainte de a o trimite consumatorilor. Şi sunt date oficiale în acest sens, cunoscute la nivelul Primăriei Slobozia încă din 2015! Ce a făcut instituţia pentru a remedia situaţia? Nimic concret ci doar întâlniri şi discuţii puerile ce se încadrează perfect în aria lui „Ne preocupă!”.

Gura păcătosului adevăr grăieşte!

Deşi susţine că în anul 2016, conform datelor din buletinele de analiză făcute cu privire la calitatea apei ce curge la robinetele slobozenilor, apa s-a încadrat în normele sanitare în vigoare directorul Urban recunoaşte că mai are de investit într-un nou sistem de filtrare a apei la staţia unde se adună apa extrasă din sursa subterană pentru a fi sigur că apa este potabilă. „În cursul anului 2015 am avut mai multe discuţii la Primărie la care au participat constructorul ROMET Buzău care a implementat soluţia tehnică pentru staţia de tratare a apei, consultantul Primăriei şi domnul primar Alexandru Stoica(foto). Discuţia a pornit de la faptul că trebuia făcută recepţia lucrării de la staţia de tratare şi erau anumite probleme ce trebuiau rezolvate. În anul 2015 am avut fluctuaţii în ceea ce priveşte calitatea apei potabile din frontul de captare şi am avut în două rânduri depăşiri pe nişte parametri. În general apa a respectat parametri de potabilitate dar am avut şi cazuri de depăşiri! Soluţia recomandată atunci a fost să fie prevăzută staţia de tratare cu o baterie de filtre cu cărbune activ pentru a se elimina orice risc pe viitor. În 2016 am purtat din nou discuţii, ne-am întâlnit şi am solicitat din nou să fie îmbunătăţită soluţia de tratare a apei. Nu s-a stabilit nimic concret şi acum aşteptăm să vedem bugetul pe anul acesta şi dacă vor fi bani prinşi în lista de investiţii a Primăriei Slobozia. Avem promisiunea că se va rezolva până la sfârşitul anului 2017.”, explică directorul Valentin Cilibeanu care a fost gradul de interes al autorităţilor locale în rezolvarea problemei vitale de potabilizare a apei.

Interesant este că nici un moment nu s-a pus în discuţie şi suma necesară investiţiei în filtrele cu cărbune activ iar autorităţile locale au tras de timp pentru că oricum veneau alegerile locale în vara anului 2016 şi se schimba garda la Primărie iar moştenirea grea avea să pice pe umerii altui primar!

„În anul 2015 am avut fluctuaţii în ceea ce priveşte calitatea apei potabile din frontul de captare şi am avut în două rânduri depăşiri pe nişte parametri. În general apa a respectat parametri de potabilitate dar am avut şi cazuri de depăşiri! Soluţia recomandată atunci a fost să fie prevăzută staţia de tratare cu o baterie de filtre cu cărbune activ pentru a se elimina orice risc pe viitor.” (VALENTIN CILIBEANU, director URBAN Slobozia)

Autorizaţie doar pe jumătate

URBAN Slobozia furnizează apă consumatorilor din municipiu şi localităţilor din jur pe baza unei autorizaţii emise de Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa cu impunerea unor condiţii ce au anumite termene de îndeplinire. Aceasta se vizează anual şi societatea riscă să rămână fără ea dacă nu rezolvă problema modernizării sistemului de potabilizare din staţia de tratare a apei. Potrivit programului de conformare ataşat autorizaţiei sanitară de funcţionare emisă în iunie 2016, URBAN Slobozia are, printre altele, obligaţia ca până la data de 31.12.2017 să instaleze o treaptă de filtrare CAG (cărbune activ granulat) la staţia de tratare a apei. Tot ca obligaţie, până în ultima zi a anului viitor societatea care distribuie apă trebuie să realizeze o aducţiune de rezervă de la forajul nr. 9 la staţia de tratare. „URBAN are obligaţia să informeze populaţia cu privire la calitatea apei distribuite şi a faptului că până la finalizarea lucrărilor de reabilitare a reţelelor este posibil ca apa să nu îndeplinească în totalitate normele de potabilitate în zonele afectate de lucrări, aceasta putând fi folosită doar pentru necesităţi gospodăreşti pe perioada lucrărilor.”, mai solicită Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa în programul de conformare care dacă nu este respectat este sinonim cu anularea autorizaţiei şi interzicerea distribuirii apei şi comercializării ei ca apă potabilă. Lucrări ce ar fi trebuit să fie gata până la sfârşitul anului trecut („Reabilitarea sistemului de aducţiune apă potabilă cu diametru 400 – 800 mm.”) ori până în ultima zi a lunii februarie 2017 („Reabilitarea reţelei de aducţiune apă potabilă de la staţia de tratare la pod conducte Bora.”). „Noi verificăm periodic dacă URBAN Slobozia respectă condiţiile impuse în programul de conformare şi în cazul în care nu va fi funcţional sistemul de tratare a apei cu cărbune activ până la sfârşitul acestui an nu vom mai aviza autorizaţia sanitară de funcţionare.”, transmite Dan Noel, directorul executiv al DSP Ialomiţa.

 

Related posts