Educație Favorite 

3.300 tablete oferite elevilor din Ialomița prin programul „Școala de acasă”

Ministerul Educației și Cercetării, cu finanțare de la Guvernul României, a achiziționat tablete pentru elevi, necesare educației în sistem online.

Distribuirea celor 3.300 tablete achiziționate de Ministerul Educației și Cercetării și repartizate județului Ialomița, al doilea lot de aparate electronice, se face de către Inspectoratul Școlar Județean.

Tabletele sunt conectate la internet și au instalate toate aplicațiile necesare elevilor în procesul de învățare. Numărul de tablete a fost stabilit în baza cererilor depuse de părinți către unitatea de învățământ de care aparține elevul, acestea fiind centralizate ulterior la nivel de Inspectorat.

Luminița Barcari, inspector școlar general, a distribuit tabletele școlare în patru unități de învățământ din orașul Țăndărei și la școala din comuna Ograda, unde au fost date copiilor 130 tablete.

Copiii merită tot ce este mai bun și chiar dacă în această perioadă de pandemie suntem obligați să învățăm în sistem online, și nu este simplu deloc nici pentru cadrele didactice, nici pentru părinți și nici pentru elevi, pentru că trebuie îndrumați de către părinți, trebuie să continuăm învățarea și să nu se piardă un an din viața copiilor. Școala Gimnazială „Ionel Perlea., a spus Luminița Barcari.

După distribuirea celor 3.300 tablete Inspectoratul Școlar Județean Ialomița va reactualiza baza de date în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România pentru a se stabili câte tablete mai sunt necesare astfel încât fiecare elev din județ să aibă un astfel de echipament.

Copilul trebuie să aibă un astfel de dispozitiv pentru a putea participa la cursurile online. Nu contează că părintele sau copilul are un telefon, tableta este cea care îi va asigura copilului accesul la mediul online de învățare. Așa cum am spus, părintele trebuie doar să depună cererea la unitatea de învățământ.” (LUMINIȚA BARCARI, inspector școlar general)

O altă măsură pe care Inspectoratul Școlar Județean Ialomița a demarat-o în această perioadă vizează atragerea de fonduri nerambursabile în vederea asigurării accesului tuturor elevilor la procesul de învățare în mediul online.

Asociat în parteneriat cu unitățile de învățământ preuniversitar din județ, Inspectoratul școlar Județean Ialomița urmează a depune documentația necesară accesării fondurilor alocate României în perioada de programare 2014-2020 prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor – TIC, pentru o economie digitală competitivă, acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură – secțiunea e-educație.

De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Ialomița a achiziționat 181 de dispozitive electronice necesare asigurării activităților didactice în cadrul unităților de învățământ preuniversitar din județ, prin Programul național ”Educația în siguranță”.

Acestea vor fi distribuite celor 4 unități de învățământ din județ care nu au asigurate, din bugetele proprii sau de către autoritățile publice locale, aceste echipamente IT, în vederea asigurării acestora pentru desfășurarea activităților online: Școala Gimnazială Perieți (65 de dispozitive), Școala Gimnazială ”Aurel Vlaicu” Fetești (31 de dispozitive), Școala Profesională ”Areta Teodorescu” Grivița (36 de dispozitive) și Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Ioan Gură de Aur” Slobozia (49 de dispozitive).

Așadar, pentru copiii care nu au încă un dispozitiv propriu, părintele trebuie să facă o cerere la școală pentru a fi „prins” în proiectul pe care unitatea îl va derula.

Trebuie menționat faptul că nu pot fi achiziționate mai multe tablete din proiecte diferite, însă, indiferent de numărul de copii din familie, se va asigura un dispozitiv propriu.

Related posts