Anunțuri 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC PANDORA PROD SRL, titular al proiectului „Construire hală, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Construire hală, propus a fi amplasat în Slobozia, Șoseaua Filaturii, nr. 32, jud. Ialomița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, localitatea Slobozia, str. Mihai Viteazul, nr. 1, în zilele de luni – joi, 8.00 – 16.30, și vineri, 8.00 – 14.00, sau la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.

Related posts