Favorite Finanţări 

APEL DE SELECŢIE SIMPLIFICAT, MĂSURA M7/6B: ”Creșterea atractivității teritoriului GAL DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA prin înnoirea satului”

Sesiunea 1/2018

Data lansării apelului de selecție 21.05.2018

Măsura lansată prin prezentul apel de selecție este Măsura M7/6B ”Creșterea atractivității teritoriului GAL DANUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA prin înnoirea satului”.

CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI:

  • UAT-urile și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
  • Unități de cult, Organizații Non-Guvernamentale, etc.;
  • Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale comunelor cu alte entități relevante pentru teritoriu;
  • Autorități publice și entități private care gestionează obiective de interes cultural sau care au ca obiect de activitate activități culturale relevante pentru teritoriu.

Reprezentantul legal al comunei este primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia (poate fi și Administratorul public pentru Comune și Asociații de Dezvoltare Intercomunitare, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare).

Fondul disponibil – alocat în această sesiune este de 1.829.377 de euro;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 200.000 de euro;

Data limită de depunere a proiectelor 29.06.2018;

Proiectele vor putea fi depuse la sediul GAL situat în Șoseaua București, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et. 1, Oraș Țăndărei, Județul Ialomița, în intervalul orar postat pe site-ul GAL: www.igal.ro;

Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii M7/6B sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii M7/6B, disponibil pe www.igal.ro.

Pentru orice alte informații, ne puteți vizita la sediul GAL situat în Șoseaua București, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et. 1, Oraș Țăndărei, Județul Ialomița.

Date de contact: Mail: office@igal.ro; Site: www.igal.ro;

Telefon: 0752.449.463 – Președinte – Dumitrescu Raluca Giorgiana.

Pentru obținerea a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate Măsurii M7/6B, ne puteți vizita la sediul GAL situat în Șoseaua București, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et. 1, Oraș Țăndărei, Județul Ialomița.

 

Related posts