Finanţări 

FINANŢARE NERAMBURSABILĂ LA CIULNIŢA: Un milion de euro pentru „Şcoala pentru Viaţă”

PROIECT SOCIAL. 421 de persoane din comuna Ciulniţa reprezintă grupul ţintă într-un proiect ce se va derula în următorii trei ani cu fonduri europene obţinute din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

„Ziua Comunei Ciulniţa” a adus anul acesta un motiv în plus de sărbătoare. Dincolo de evenimentele specifice pe care comunitatea le serbează în prima sâmbătă de după Înălţarea Domnului, oficialităţile le-au transmis localnicilor că prin Şcoala Gimnazială Ciulniţa şi Primăria Ciulniţa va fi derulat un proiect cu un puternic impact social – educativ, proiect ce se adresează în egală măsură elevilor cât şi adulţilor care din diverse motive nu au finalizat cele opt clase.

Şcolarizare şi calificare

„Şcoala pentru viaţă – program integrat de acces egal la educaţie pentru copiii din comuna Ciulniţa, judeţul Ialomiţa” este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – „Competenţe şi Educaţie”, Componenta 1 – „Şcoala pentru toţi”. Având ca beneficiar Comuna Ciulniţa şi ca parteneri Şcoala Gimnazială Ciuliniţa şi Asociaţia „Ajutor Umanitar şi Caritabil” Ciulninţa, proiectul are o valoare totală eligibilă a proiectului de 3.837.360,23 lei (fără TVA), din care cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este de 61.457,31 lei.

Obiectivul general al proiectului este cel de creştere a accesului la învăţământul ante-preşcolar, preşcolar, şcolar primar, secundar de calitate într-un mod egal şi nediscriminatoriu pentru 312 copii din comuna Ciulniţa. Se mai urmăreşte creşterea calităţii actului educaţional prin dotări, metode formale şi non-formale de învăţare în Şcoala Gimnazială Ciulniţa, şi oferirea unei noi şanse de finalizare a studiilor de minim 8 clase pentru 109 adulţi care au abandonat timpuriu şcoala, iar 50 dintre aceştia vor dobândi o calificare până la finalizarea proiectului.

Grupul ţintă este format din 421 de persoane împărţite în următoarele categorii: 42 de copii ante-preşcolari (2 – 3 ani), 70 copii preşcolari (3 – 5/6 ani), 104 copii din ciclul primar (6 – 10/11 ani), 96 copii din ciclul gimnazial (11 – 14/15 ani), 109 adulţi peste 24 ani care nu au finalizat 8 clase (42 adulţi care nu au finalizat 4 clase şi alţi 76 de adulţi care nu au finalizat 8 clase).

Principalele activităţi ale proiectului vor fi cele cu impact direct asupra facilităţii accesului la educaţie şi prevenirea producerii părăsirii timpurii a şcolii. Nu lipsesc activităţile dedicate îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor educaţionale oferite, managementul de proiect şi achiziţii publice, promovarea proiectului şi informarea grupului ţintă şi activitatea transversală aferentă cheltuielilor indirecte.

„Vă aşteptăm alături de noi!”

“Este un moment foarte frumos pentru noi că mai deschidem un proiect social în Ialomiţa, aici la Ciulniţa. Ne adresăm tuturor categoriilor sociale şi în următorii trei ani vrem să schimbăm destinele copiiilor dar şi pe cele ale adulţilor care vor obţine o calificare şi vor avea astfel o şansă sporită la un loc de muncă.” (MIHAELA VIŞOIU, manager proiect Ciulniţa)

„Este un proiect la care am muncit cu drag, am pus suflet şi ne-am dorit să aducem bucurie copiiilor. Dacă aceştia sunt fericiţi, sunt convinsă că şi părinţii şi bunicii lor vor fi fericiţi. Prin programele finanţate de Uniunea Europeană şi de la bugetul de stat al României, cu sprijinul primăriilor încercăm să facem lucruri importante pentru capitalul uman. Sunt programe integrate ce ar trebui să ne aducă mai multă prosperitate, mai multă bucurie şi mai multă ştiinţă. Nu putem duce la bun sfârşit acest proiect decât dacă ne veţi fi alături în demersul nostru de a da o şansă copiilor dar şi adulţilor care nu au putut să ducă la bun sfârşit procesul de educaţie şcolară.”, a spus Elena Şerbănescu, reprezentantul firmei Servel Slobozia care a mai obţinut finanţări similare în comunele Traian şi Valea Ciorii.

Invitaţia la implicare umană a fost rostită apoi în faţa localnicilor şi de Mihaela Vişoiu, managerul proiectului de la Ciulniţa: “Am depus proiectul de la Ciulniţa în februarie 2017 şi am semnat contractul în aprilie 2018. Vă rugăm să fiţi alături de noi pentru că noi suntem alături de dumneavoastră! Vreau să vă spun că noi am lucrat în mod voluntar la scrierea proiectului şi la depunerea acestuia în vederea obţinerii finanţării pentru Comuna Ciulniţa, am finanţat munca noastră din alte proiecte pe care le lucrăm în mediul privat. Vă spunem asta ca să înţelegeţi că dacă noi am lucrat voluntar trebuie să ne fiţi alături tot voluntar în activităţi pe care le facem pentru copiii dumneavoastră.”

Proiectul de la Ciulniţa îşi propune ca rezultate îmbunătăţirea ratei de cuprindere în învăţământul antepreşcolar şi preşcolar pentru 112 copii de 1 – 5 ani din comunitatea marginalizată Ciulniţa (de la 0% la 80% pentru antepreşcolari şi de la 90% la 98% pentru preşcolari), prevenirea părăsirii timpurii a şcolii în cazul celor 200 de elevi de clasele 0 – 8 din Şcoala Gimnazială Ciulniţa (16,5% dintre elevii claselor 0 – 8 sunt în risc de abandon şcolar exclusiv datorită frecvenţei şcolare reduse sau chiar repetenţiei, abandonului efectiv, iar 45% provin din familii în risc de sărăcie, criteriu asimilat riscului educaţional), dezvoltarea unui program tip “A Doua Şansă” în vederea creşterii numărului persoanelor care reintră în sistemul de educaţie şi formare după părăsirea timpurie a şcolii (109 adulţi peste 24 ani vor creşte rata de reintrare în sistemul de educaţie şi formare de la 0% la 30%, iar dintre aceştia 50 vor dobândi o calificare).

 

 

 

Related posts