Administrație Eveniment Favorite 

Consiliul Local al Municipiului Fetești se reunește în ședință ordinară

Ședinţa ordinară din luna iulie a Consiliului Local al Municipiului Feteşti va avea loc la Galeriile de Artă LUMINA, în data de 27 iulie 2022, ora 16.30.

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FETEȘTI:

1.Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Fetești din data de 06.07.2022.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la trimestrul II 2022 -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 și modificarea Listei de investiții
anexă la bugetul local pe anul 2022 -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
4.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al
municipiului Feteşti, aprobat prin H.C.L.nr.150/26.11.2015 -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului protocolului de colaborare între Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești și Comuna Giurgeni, județul Ialomița, pentru prestarea serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
6.Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești pentru terenul Lot 2 și clădirea ”Pavilion C1”, situate în Fetești, strada Călărași, nr. 547A -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
7.Proiect de hotărâre privind modificarea art.28 și art.30 din Regulamentul de organizare și funcționare a cimitirelor de pe raza municipiului Fetești, aprobat prin H.C.L.nr. 96/30.05.2022 -inițiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
8.Diverse

Related posts