Administrație Favorite 

Fetești: Ședință ordinară cu 13 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi

Fetești: Consiliul Local al Municipiului Fetești se reunește în ședință ordinară miercuri, 28 septembrie, de la ora 16.30, la Galeriile de Artă Lumina.

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Fetești:

1.Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Fetești din data de 05.09.2022.

2.Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Fetești din data de 12.09.2022.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 9.348.740 lei din excedentul financiar al
bugetului local al Municipiului Feteşti înregistrat la 31.12.2021 în sumă totală de 12.164.594,67 lei, pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare

4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Fetești pe anul 2022 și modificarea Listei de investiții anexă la bugetul local pe anul 2022

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a granturilor unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Fetești și a Contractului de finanțare

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L.nr. 88/26.06.2019 privind aprobarea proiectului “SISTEM INTEGRAT DE TRANSPORT DURABIL ÎN MUNICIPIUL FETEŞTI” și a cheltuielilor legate de proiect

7.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Feteşti, aprobat prin H.C.L.nr.150/26.11.2015

8.Proiect de hotărâre privind prelungirea folosinţei gratuite acordată Palatului Copiilor Slobozia, pentru
suprafața utilă de 98,48 mp din imobilul situat în incinta fostului Spital Municipal Feteşti – Pavilion Triaj şi Chirurgie II, str.Călăraşi, nr. 475, pentru o perioadă de 3 ani

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi de trecere cu titlu gratuit asupra
terenului situat în municipiul Feteşti pe strada Călărași pe o suprafaţă de 73,50 mp, pentru imobilul amplasat la adresa din strada Călărași, nr. 349C- lot 1, teren aparţinând domeniului public al municipiului Feteşti, către domnul Toma Aurelian şi de aprobare a modelului contractului-cadru de constituire a dreptului de uz şi de trecere cu titlu gratuit

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale pentru dezmembrarea terenului identificat cu numărul cadastral 33312 și a construcțiilor situate în municipiul Fetești, strada Anghel Saligny, nr. 21, județul Ialomița, care aparțin domeniului privat al municipiului Fetești

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu, a vânzării terenului în suprafaţă de 34,00 mp. situat în Feteşti, Piața Agroalimentară Fetești-Gară, Aleea Betonată către SC ZOOVET SRL Slobozia

12.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă pentru perioada octombrie-decembrie 2022

13.Prezentarea Raportului anual privind activitatea de transport public local de persoane în municipiul
Fetești pe anul 2021

14.Diverse.

 

 

Related posts