Consiliul Județean Ialomița: ANUNȚ DE PARTICIPARE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE ÎN 2023

Consiliul Județean Ialomița: Anunț de participare pentru Finanțări nerambursabile de la bugetul propriu al județului Ialomița pentru activități nonprofit, pentru anul 2023, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005. Informații generale privind autoritatea contractantǎ, ȋn special denumirea, codul fiscal, adresa, numǎrul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Județean Ialomița cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției nr.1, telefon 0243/230200, fax 0243/232100, e-mail cji@cicnet.ro, cod fiscal 4231776. Reglementǎrile legale privind acordarea de finanțare nerambursabilǎ: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate…

Read More