Anunțuri 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC OCH LOGISTIC AG SRL, titular al proiectului „CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL, INSTALAŢII INTERIOARE ŞI EXTERIOARE AFERENTE, PLATFORME ŞI ALEI DE CIRCULAŢIE, POST TRAFO, TOTEM PUBLICITAR, ÎMPREJMUIRE, ELEMENTE DE SEMNALISTICĂ ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL, INSTALAŢII INTERIOARE ŞI EXTERIOARE AFERENTE, PLATFORME ŞI ALEI DE CIRCULAŢIE, POST TRAFO, TOTEM PUBLICITAR, ÎMPREJMUIRE, ELEMENTE DE SEMNALISTICĂ ȘI ORGANIZARE DE ŞANTIER” propus a fi amplasat în intravilanul orașului Țăndărei, Aleea Orhidelor nr. 2, jud. Ialomița.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, loc. Slobozia, str. M.Viteazu nr.1, în zilele de luni-joi 08.00-16.30 şi vineri 8.00-14.00, şi la următoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Ialomiţa.

Related posts