Anunțuri 

Anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

SC METALE INTERNAȚIONAL SRL, titular al proiectului „CONSTRUIRE PUȚ FORAT PENTRU ALIMENTARE CU APĂ ȘI BAZIN VIDANJABIL PENTRU CANALIZARE MENAJERĂ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE PUȚ FORAT PENTRU ALIMENTARE CU APĂ ȘI BAZIN VIDANJABIL PENTRU CANALIZARE MENAJERĂ propus a fi amplasat în Municipiul Slobozia, Tarla 369/4, Parcela 3, județul Ialomița.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, localitatea Slobozia, str. Mihai Viteazul, nr.1, în zilele de luni – joi, orele 08.00 – 16.30, vineri, orele 08.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.

Related posts