Finanţări 

APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT, MĂSURA M2/1A: „Crearea de grupuri operaționale în teritoriul GAL Danubius Ialomița-Brăila”

Sesiunea 2018

– Data lansării apelului de selecție – 09.02.2018;

– Măsura lansată prin prezentul apel de selecție este Măsura M2/1A „Crearea de grupuri operaţionale în teritoriul GAL Danubius Ialomița-Brăila”.

Categoriile de beneficiari eligibili:

– Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

– Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

– Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

– Societăţi comerciale (înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare);

– Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (înfiinţate în baza Legii nr. 36/1991, cu modificările şi completările ulterioare)

– Asociaţii şi fundaţii (înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 246/2005);

– Cooperative agricole (înfiinţate în baza Legii nr. 566/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare);

– Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare)

– Grupuri de producatori (Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările şi modificările ulterioare)

– Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei naţionale în vigoare;

– Organizații neguvernamentale, Consilii locale, Unități școlare (universități, licee etc.), sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică;

– Alte entităţi relevante (ex: institute și stațiuni de cercetare etc.), pe baza obiectivelor proiectului.

Fondul disponibil – alocat în această sesiune este de 200.000 de euro;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 200.000 de euro;

– Data limită de depunere a proiectelor – 16.03.2018;

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele vor putea fi depuse la sediul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa Brăila situat în Oraş Ţăndărei, Sos. Bucureşti, Bl. PP, Sc. C1, Ap. 6, Et.1, Jud. Ialomiţa, în intervalul orar 14:00 – 20:00 în zilele de Luni şi Miercuri şi între orele 08:00 – 14:00 în zilele de Marţi şi Vineri.

Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii M2/1A sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii M2/1A, disponibil pe site-ul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila www.igal.ro .

Pentru orice alte informații sau pentru obținerea prezentului apel de selecție în formă fizică, ne puteți vizita la sediul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila din Oraşul Ţăndărei, Județ Ialomița, Şos. Bucureşti, Bl. PP, Sc. C1, Ap.6, Et 1.

Date de contact: Mail: office@igal.ro sau galdanubius@yahoo.com; Site: www.igal.ro; Telefon: 0752.449.463 – Președinte si Reprezentant Legal – Dumitrescu Raluca Giorgiana.

– Pentru obținerea a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate Măsurii M2/1A, ne puteți vizita la sediul Asociaţiei GAL Danubius Ialomiţa-Brăila din Oraşul Ţăndărei, Judeţ Ialomiţa, Şos. Bucureşti, Bl. PP, Sc. C1, Ap.6, Et 1.

 

 

 

 

 

 

Related posts