Administrație Anunțuri Eveniment Finanţări Viața la țară 

ASOCIAȚIA GAL NAPARIS ANUNȚĂ DESCHIDERE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE ÎN CADRUL SDL A TERITORIULUI – GAL NAPARIS APEL SELECȚIE sM 19.2, MĂSURA M5/6A – CREAREA DE ACTIVITAȚI NE-AGRICOLE ÎN TERITORIUL GAL NAPARIS

ASOCIATIA GAL NAPARIS – COMUNICAT PRESĂ: DESCHIDERE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE ÎN CADRUL SDL A TERITORIULUI – GAL NAPARIS

APEL SELECȚIE sM 19.2, MĂSURA M5/6A – CREAREA DE ACTIVITAȚI NE-AGRICOLE ÎN TERITORIUL GAL NAPARIS

Asociația GAL NAPARIS anunță reprezantanții legali ai U.A.T.:

Ion Roată, Valea Măcrișului, Gîrbovi, Manasia, Coșereni, Ciocârlia, Armășești, Adâncata, Bărbulești, Moldoveni, Maia, Rădulești, Dridu, Movilița, Axintele, Bărcănești, Borănești, Roșiori, Drăgoești, Sinești, Fierbinți -Tirg ( județul Ialomița) și Grădiștea (județul Ilfov) :

DESCHIDEREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR TIP LEADER
pentru măsura M5/6A – CREAREA DE ACTIVITAȚI NE-AGRICOLE ÎN TERITORIUL GAL NAPARIS.

Data lansării apelului de selecție: 12 Octombrie 2023

Măsura lansată prin prezentul apel de selectie are numarul de referinta al cererii de proiecte M19.2 (M5/6A) – Crearea de activitati ne-agricole in teritoriul GAL Naparis.

Beneficiari eligibili:

-Fermieri sau membrii ai unei gospodarii neagricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut de minim PFA);
-Micro-interprinderi si interprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitai neagricole [e care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;
-Micro-interprinderi si interprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau ci o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups).

Fondurile disponibile alocate acestui apel pe măsura M5/6A: – 163 764,65 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 40 941,16 euro.

Rata maxima a sprijinului public nerambursabil: 100 % din valoarea eligibilă a proiectului

Data limita de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele: biroul GAL NAPARIS, din comuna Coșereni, județul Ialomița, Str.Calea Bucuresti, nr.86, pana la data de 22 Noiembrie 2023.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului, disponibil pe www.naparisgal.ro

Atentie! Un beneficiar poate depune o singura cerere de finantare in cadrul masurii, pentru care sa obțină ajutor nerambursabil.

Termenul maxim de contractare este de 31.12.2023, mentinand termenul maxim de finalizare a proiectelor de 31.12.2025, incluzand cele 90 de zile pentru efectuarea platii catre AFIR a ultimii cereri de plată.

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Mail: office@naparisgal.ro;
Telefon:0740861323 – Reprezentant Legal –Chiriac Violeta Zina.

Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați varianta detaliată a apelului, disponibil în format electronic sau tipărit, la biroul GAL Naparis situat in Comuna Cosereni, Calea București Nr 86, județul Ialomița. sau pe site-ul asociației www.naparisgal.ro, secțiunea SESIUNI ACTIVE.

Related posts