Administrație Favorite 

Consiliul Județean Ialomița se reunește în ședință extraordinară

Consiliul Județean Ialomița va dezbate în ședință extraordinară trei proiecte de hotărâre ce vizează Planul Județean de Colectare a Deșeurilor.

Consiliul Județean Ialomița, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară, în sistem on-line, în data de 25.01.2023, ora 10,30, având pe ordinea de zi discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului, a cofinanțării și a cheltuielilor legate de proiect ”Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte în vederea atingerii obiectivelor prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița”;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții aferente proiectului ”Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte în vederea atingerii obiectivelor prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița”;

3. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 108/11.06.2021 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de invcjestiții de interes județean, cu modificările și completările ulterioare.

Related posts