Finanţări 

FINANŢĂRI NERAMBURSABILE, ANUNȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE SIMPLIFICAT, MĂSURA M3/2A: „Consolidarea sectorului Agro-alimentar în teritoriul GAL DANUBIUS IALOMIŢA-BRĂILA”

Sesiunea 1/2018

Data lansării apelului de selecție – 07.11.2018;

Data anunțului de prelungire a apelului de selecție – 07.12.2018;

Măsura lansată prin prezentul apel de selecție este Măsura M3/2AConsolidarea sectorului Agro-alimentar în teritoriul GAL DANUBIUS IALOMIŢA-BRĂILA”.

Categoriile de beneficiari eligibili:

Solicitanţiii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura 3/2A sunt fermierii definiţi conform Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice autorizate conform OUG 44/2008 cu modificările și completările ulterioare sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României, cu excepţia teritoriului unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat (Anexa 13 la GS), şi care desfășoară o activitate agricolă.

Fondul disponibil – alocat în această sesiune este de 561.213,41 de euro;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 200.000 de euro;

Data limită de depunere a proiectelor – 19.12.2018, ora 18.00;

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Proiectele vor putea fi depuse la sediul GAL situat în orașul Țăndărei, bloc PP, SC C1, AP. 6, ETAJ 1, Județul Ialomița.

Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii M3/2A sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii M3/2A, disponibil pe www.igal.ro .

Pentru orice alte informații sau pentru obținerea prezentului ghid în forma fizic, ne puteți vizita la sediul GAL situat în orașul Țăndărei, Șoseaua București, bl PP, sc C1, ap. 6, etaj 1, județul Ialomița.

Date de contact: Mail: office@igal.roSite: www.igal.roTelefon: 0752.449.463 – Președinte – Dumitrescu Raluca Giorgiana.

Pentru obținerea a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate Măsurii M3/2A, ne puteți vizita la sediul GAL situat în orașul Țăndărei, Șoseaua București, bl PP, sc C1, ap. 6, etaj 1, județul Ialomița.

 

 

Related posts