Finanţări 

PNDR 2020: Utilizarea semnăturii electronice pe formularele de plată aferente proiectelor de investiții prin AFIR este obligatorie

AFIR informează beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală că au fost introduse noi formulare de plată începând cu 24 decembrie 2019.

AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale) anunță beneficiarii PNDR 2020 că sunt obligați să utilizeze semnătura electronică pe formularele de plată din proiectele de investiții.

Formularele necesare au fost publicate încă din 24 decembrie 2019 pe pagina oficială de internet www.afir.info, la secțiunea Informații utile – Tipizate.

Pentru decontarea cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor finanțate prin PNDR 2020 trebuie semnate electronic următoarele formulare tipizate:

– Declarații de eșalonare investiții, TVA și sprijin forfetar;

– Cereri de plată avans, tranșe de plată, TVA și sprijin forfetar;

– Declarații de cheltuieli și declarații de venituri;

– Centralizatorul facturilor AP 1.2.3. și anexă – submăsurile 9.1 și 9.1a.

Beneficiarii trebuie să completeze electronic formularele de plată și să le încarce în sistemul electronic prin intermediul paginii de internet AFIR. Aplicația nu va mai solicita și încărcarea documentului tipărti, semnat olograf și semnat.”, precizează AFIR.

Aplicarea semnăturii electronice pe formularele tipizate este opțională acolo nu a fost prevăzută anterior în ghidurile solicitantului sau în procedurile de lucru obligația aplicării semnăturii electronice până cel târziu la momentul contractării.

În cazul beneficiarilor care semnează olograf, formularul de plată trebuie completat electronic, trebuie imprimat, semnat olograf, apoi scanat și depus online împreună cu formularul electronic pe pagina de internet a AFIR.

Related posts